Elevhälsovård


Elevvårdens uppgift är att stöda eleven och personalen i frågor som berör elevens välmående. Gruppen skall även fortbilda sig och hålla sig ajour med aktuella vetenskapliga och politiska frågor som berör dessa ämnen.

Elevhälsogruppen består av; Tony Björk, Lotta Sundqvist, Joakim Jäntti, Julia Nummenmaa, Pia Herlin-Kiviniitty, Anette Karlsson, Michaela Pohjola och Karin Stara. 

Hur gör vi om mobbning misstänks på vår skola?