Elevhälsovård


Elevvårdens uppgift är att stöda eleven och personalen i frågor som berör elevens välmående. Gruppen skall även fortbilda sig och hålla sig ajour med aktuella vetenskapliga och politiska frågor som berör dessa ämnen.

Elevhälsogruppen består av; Tony Björk, Teresa Lybeck, Joakim Jäntti, Pernilla Blomqvist, Pia Herlin-Kiviniitty, Michaela Pohjola, Maria Työlahti och Anna Carpelan. 

Hur gör vi om mobbning misstänks på vår skola?