Direktionen för Kungsgårdsskolan

Varje skola i Esbo har en direktion. I direktionens uppgifter betonas att stöda skolan, att upprätthålla ett gott samarbete och att befrämja en trygg inlärningsmiljö.  Direktionen godkänner bl.a. skolans läroplan och läsårsplanen. I direktionen medverkar elevernas föräldrar, representanter för skolans personal och i skolor med årskurs 7-9 också elever. Direktionen väljs för fyra år åt gången. Direktionens uppgifter och beslutanderätt beskrivs närmare i Esbo stads förvaltningsstadga.

Ledamöter i direktionen

Direktionen 2017-2021

Ninna Suominen ordförande, ersättare Christa Tigerstedt

Jenny Stenberg viceordförande, ersättare Jan-Eric Holm

Toni Juutilainen medlem, ersättare Christina Lönnberg

Andreas Nygård personalrepresentant, ersättare Teija Räisänen

Maria Sandström personalrepresentant, ersättare Anna Björses

Patrick Kivelä, sekreterare

Direktionens mötesprotokoll