Direktionen för Kungsgårdsskolan

Varje skola i Esbo har en direktion. I direktionens uppgifter betonas att stöda skolan, att upprätthålla ett gott samarbete och att befrämja en trygg inlärningsmiljö.  Direktionen godkänner bl.a. skolans läroplan och läsårsplanen. I direktionen medverkar elevernas föräldrar, representanter för skolans personal och i skolor med årskurs 7-9 också elever. Direktionen väljs för fyra år åt gången. Direktionens uppgifter och beslutanderätt beskrivs närmare i Esbo stads förvaltningsstadga.

Ledamöter i direktionen

Direktionen 2017-2021

Ordförande Ninna Suominen

Ersättare Christa Tigerstedt

Viceordförande Jenny Stenberg

Ersättare Jan-Eric Holm

Medlem Toni Juutilainen

Ersättare Christina Lönnberg

Personalrepresentant Andreas Nygård

Ersättare Teija Räisänen

Personalrepresentant Maria Sandström

Ersättare Anna Björses

Sekreterare Patrick Kivelä

Direktionens mötesprotokoll