Info om åk 10

Elever som har ett avgångsbetyg från grundskolan kan anhålla om att gå påbyggnadsundervisning inom årskurs 10. Påbyggnadsundervisngen syftar till att ge eleven möjlighet att höja vitsord i gemensamma ämnen som hör till lärokursen i den grundläggande utbildningen och i valfria ämnen enligt skolans undervisningsutbud.

I påbyggnadsundervisningens läroplan kan ingå läroämnen som är gemensamma för alla i den grundläggande utbildningen, valfria ämnen i den grundläggande utbildningen, andra ämnen och ämneshelheter i enlighet med den grundläggande utbildningens uppgift, yrkesförberedande studier samt praktisk arbetslivsorientering. Under det tionde året har eleven möjlighet att mogna i sitt val av studier på andra stadiet och att lära sig sådana arbetsvanor som möjliggör ett aktivt, självständigt och systematiskt arbete.

Närmare upplysningar ges av elevhandledare Petra Lindström tel. 046-877 26 92 eller

e-post: petra.lindstrom@esbo.fi