Direktionen för Lagstads skola

Varje skola i Esbo har en direktion. I direktionens uppgifter betonas att stöda skolan, att upprätthålla ett gott samarbete och att befrämja en trygg inlärningsmiljö.  Direktionen godkänner bl.a. skolans läroplan och läsårsplanen. I direktionen medverkar elevernas föräldrar, representanter för skolans personal och i skolor med årskurs 7-9 också elever. Direktionen väljs för fyra år åt gången. Direktionens uppgifter och beslutanderätt beskrivs närmare i Esbo stads förvaltningsstadga.

Ledamöter i direktionen

Direktionen 2017-2021

Medlem och personlig ersättare

Holm Lotta ordförande, ersättare Torsell Kurt

Rehnberg Gunilla viceordförande, ersättare Toivonen Tommi

Hildén Denise medlem, ersättare Hansson John

Karlemo Pontus medlem, ersättare Filipsson-Korento Lena

Nordman Christer medlem, ersättare Biese-Stjernberg Ingrid

Järvinen Heidi personalrepresentant, ersättare Bergkvist Annika

Hemström Evald personalrepresentant, ersättare Hanninen Johan

Torsell Agneta, sekreterare

Motto:  Juncta valenta  - "Förenade krafter ger styrka"

Direktionens mötesprotokoll