Föräldraföreningen

Föreningens uppgift är att befrämja och stöda samarbetet mellan hem och skola. Den ordnar morgis, eftermiddagsklubbar, möten med föräldrar och lärare, föredrags- och diskussionsmöten, temakvällar, höst- och vårfester för elever och föräldrar mm. Föreningen samlar medel för olika aktiviteter och för skolmaterial.