Wilma

Wilma är skolans www-anslutning. I Wilma kan eleverna uppfölja sina prestationer, läsa notiser och kommunicera med lärare. I Wilma kan lärare mata in vitsord och frånvaro, uppdatera personuppgifter och kommunicera med studerande och vårdnadshavare.Vårdnadshavare kan via Wilma följa upp och reda ut studerandens frånvaron, kommunicera med lärare via intern post, och läsa skolans notiser.

Wilma hittar du som snabblänk på startsidan eller genom att klicka här!

Instruktioner om Wilma för vårdnadshavare hittar du på serviceproducentens webbplats. Observera att alla funktioner inte är tillgängliga för vår skola.