Lagstads skola- en skola att växa i

Lagstads skola är en sammanhållen grundskola med årskurserna 1-10. Skolan har smågruppsundervisning i åk 7-9. I skolbyggnaden fungerar även Lagstads daghem och förskola.

Vi anser att alla elever har rätt att känna sig trygga i skolan och vi betonar en positiv skolmiljö där de vuxna bryr sig om och alla elever kan känna sig sedda och hörda.
Eleverna får en högklassig undervisning som ger basfärdigheter för vidare studier. Vi uppmuntrar till elevmedverkan och vill att eleverna är delaktiga i att skapa en skola som ger de värderingar och färdigheter som behövs för framtiden.
Vi vill värna om traditioner samtidigt som vi vill stå i centrum för utveckling och nytänkande.

Lagstads skola är en KiVaskola, vilket betyder att vi systematiskt och målinriktat arbetar mot mobbning i skolan. Vi har regelbundna KiVa-lektioner där eleverna får ta del av social träning och vi försöker ge dem verktyg att hantera olika situationer.

Vi jobbar med kamratstödjarverksamhet och vänelevsverksamhet som en förebyggande åtgärd i antimobbningsarbetet.

https://www.kivaskola.fi/

Lagstads skola har ett årligen återkommande samarbete med EHYTry. Eleverna i åk 7-10 får ta del av drogförebyggande arbete genom HuBu-metoden.

Sedan hösten 2015 är Lagstad en Urhea-skola.

http://www.urhea.fi/