Aktuellt

Välkommen till ett nytt skolår!

Temat för läsåret är: "Små saker kan ha stor betydelse."

Små gärningar och små saker vi gör kan ha en stor inverkan på personer i vår omgivning. Det finns många olika sätt att påverka och få sin röst hörd.

Ett litet leende eller några vänliga ord från dig kan ha stor betydelse för hur en skolkamrat upplever dagen. Du kan påverka genom att visa hänsyn och respekt mot andra. Om du kan acceptera att alla är olika så kan du på ett avgörande sätt bidra till trivseln i skolan.

Du kan påverka - ett leende hjälper!