Aktuellt

Välkommen till ett nytt skolår!

Skolan börjar onsdagen den 11.8.2021 och första skoldagen är enligt följande:

Åk 1-7 kl. 9-12

Eleverna i åk 1-6 samlas ute på övre skolgården, eleverna i åk 7 samlas vid huvudingången (mot Fullmäktigegården)

Åk 8-9 kl. 10-13

Eleverna i åk 8-9 samlas i sina KF-rum

Åk 10 kl. 9.30-12.30

Torsdag 12.8

Åk 1-10 skoldag kl. 9-13

Eleverna i åk 9 har eventuellt avvikande skoltider på grund av utflykt, klassföreståndare meddelar om exakta tider. 

Fredag 13.8 

Alla börjar jobba enligt schema. 

Temat för läsåret är: "Små saker kan ha stor betydelse."

Små gärningar och små saker vi gör kan ha en stor inverkan på personer i vår omgivning. Det finns många olika sätt att påverka och få sin röst hörd.

Ett litet leende eller några vänliga ord från dig kan ha stor betydelse för hur en skolkamrat upplever dagen. Du kan påverka genom att visa hänsyn och respekt mot andra. Om du kan acceptera att alla är olika så kan du på ett avgörande sätt bidra till trivseln i skolan.

Du kan påverka - ett leende hjälper!