Arbets- och lovtider

Arbets- och lovtider läsåret 2019-2020

Höstterminen 13.08.2019-20.12.2019

Arbetslördag 12.10.2019

Höstlov 17.10-18.10.2019

Jullov 21.12.2019-06.01.2020

Vårterminen 07.01.2020-30.05.2020

Sportlov 17.02-21.02.2020 (vecka 8)

Påsklov 09.04-13.04.2020

Avslutning och betygsutdelning 30.05.2020