Lektionstider

Lektionstider åk 1

Lektion 1       8.15 - 9.00 (tisdag)

Lektion 2       9.00 - 9.45

Lektion 3       10.00 - 11.00

    Lunch        11.00 - 12.00

Lektion 4       12.00 - 13.15

Lektionstider åk 2

Lektion 1       8.15 - 9.00 (tisdag)

Lektion 2       9.00 - 9.45

Lektion 3       10.00 - 11.00

    Lunch        11.00 - 12.00

Lektion 4       12.00 - 13.15