Stöd för eleven

Samtliga lärare i skolan hjälper och stöder elevernas förmåga att lära sig och utvecklas i grundskolan.
 

Närmare info om olika områden och förfaringssätt hittas via underrubrikerna.