Elevhandledning

Samtliga lärare i skolan hjälper och stöder elevernas förmåga att lära sig och utvecklas i grundskolan. Under de högre årskurserna sker elevhandledningen mera koncentrerat, både i form av klassundervisning och individuell handledning. Elevhandledaren vägleder eleverna med planering av studier, studieteknik, ämnes- och kursval samt vid val av utbildning och yrke. Elevhandledaren ansvarar för organisering av PRAO-verksamhet i årskurs 9.

Elevhandledaren hör till skolans elevvårdsgrupp.

Skolans elevhandledare Petra Lindström nås per e-post fornamn.efternamn@esbo.fi eller per telefon: 046-877 2692.