Mattlidens skola - en skola i tiden!

Mattlidens skola är en sammanhållen grundskola åk 1 - 9. Skolan har drygt 730 elever och ca 80 lärare. Mattlidens skola är en del av Mattlidens skolcentrum med både daghem, förskola, grundskola och gymnasium på samma backe.

Eleverna i Mattlidens skola får en högklassig utbildning och lär sig de värderingar, det uppförande och de levnadssätt som behövs för ett gott liv och en hållbar framtid.

Vi betonar kontinuitet och skapar öppna och föränderliga inlärningsmiljöer som utvecklar elevernas sociala kompetens. Vi strävar efter större elevmedverkan vilket motiverar eleven att ta ansvar för sin egen inlärning.

Ulrika Willför-Nyman fungerar som skolans rektor och Carita Nyberg som skolans biträdande rektor. Ann-Sophie Österholm jobbar som platschef i åk 1-6, och Lotta Nerdrum-Beck och Mats Österback som platschef i åk 7-9. Med i skolans ledninggrupp är dessutom Kerstin Aspelin, Petra Rimón, Jakob West och Henrika Wendelin.

Under fliken Aktuellt hittar du mer om vad som är på gång hos oss just nu.

Mattlidens skola är med i Niilo Mäki-institutets ProSkola-projekt 2019-2022. Här kan du läsa mer om projektet. (pptx, 1214 Kt)

Logo med texten ProSkola