Aktuellt

Hufvudstadsbladets artiklar under vecka 3 och 4 om en lärares osakliga bemötande av en studerande i Mattlidens gymnasium har väckt en del diskussion och frågor i Mattlidens skolcentrum.

I början av 2018 fick ledningen i Mattlidens gymnasium kännedom om ett fall av osakligt bemötande av en studerande. Gymnasiet vidtog genast åtgärder och hade en aktiv roll i utredningen. Utredningen ledde till arbetsledningsmässiga åtgärder och läraren flyttades till andra uppgifter inom Esbo stad.

I Esboskolorna är det nolltolerans mot allt osakligt beteende såväl mot elever och studerande som mot personal. Alla fall som kommer ledningen till kännedom tas på allvar, utreds noggrant och åtgärder vidtas omedelbart. Skolorna har material om sexuella trakasserier och behandlar dessa teman på ett sätt som passar elevernas åldersnivå. Elever har alltid möjlighet att föra fram sina upplevelser och sin kunskap om osakligt bemötande till skolans ledning, till elevvården eller till en vuxen i skolan.

Föräldramöten

Åk 1-9 torsdag 6.9.2018
+ klassvisa möten före/efter, separat info senare.
Åk 9 elever och föräldrar samlas 6.9.2018 kl. 17.30 - 18.30.

Åk 5-9  torsdag 4.10.2018  kl. 18.30 föräldrakväll kring rusmedel

Åk 7 torsdag 31.1.2019 kl. 18.30 för elever och föräldrar, tillval

Åk 1-9 torsdag 7.3 kl. 18.30 i skolans matsal, psykoterapeuten och publicisten Maria Sundblom-Lindberg föreläser om hållbart föräldraskap
Åk 2 informeras om de kommande språkvalen
Åk 3 informeras om den nya klassindelningen inför åk 4

Åk 6 torsdag 25.4.2019 kl. 18.30 för  föräldrar till elever i åk 6 inför åk 7

För föräldrar till blivande elever i åk 1, torsdag 9.5.2019 kl. 18.30