Aktuellt

Föräldramöten

Åk 1-9 torsdag 6.9.2018
+ klassvisa möten före/efter, separat info senare.
Åk 9 elever och föräldrar samlas 6.9.2018 kl. 17.30 - 18.30.

Åk 5-9  torsdag 4.10.2018  kl. 18.30 föräldrakväll kring rusmedel

Åk 7 torsdag 31.1.2019 kl. 18.30 för elever och föräldrar, tillval

Åk 6 torsdag X.4.2019 kl. 18.30 för elever och föräldrar inför blivande åk 7

För föräldrar till blivande elever i åk 1, torsdag 9.5.2019 kl. 18.30