Aktuellt

Föräldramöten

Klasslärare och klassföreståndare återkommer med separat information senare om
virtuella möten.

Språkberikad undervisning

Vid Mattlidens skola genomförs läsåret 20—21 ett försök med språkberikad undervisning där lite under en fjärdedel av undervisningen sker på engelska. I försöket deltar en grupp elever i årskurs 1.

Den så kallade språkberikade undervisningen ska uppmuntra och aktivera eleverna att använda engelska också utanför de egentliga lektionerna. Målen för undervisningen i de olika läroämnen är de samma för språkberikad undervisning som för annan grundläggande utbildning.

I den språkberikade undervisningen sker under 25 % av undervisningen på engelska. Undervisningen på engelska sker i de praktiska ämnena.

I undervisningen deltar elever som tidigare har haft någon form av kontakt med engelska. Det kan ha skett genom att eleven har bott utomlands i en miljö där engelska talats, eller att eleven har släktingar som eleven talar engelska med eller på annat sätt kommit i kontakt med engelskan.

Den språkberikade undervisningen har införts som en del av Esbo stads strävan efter att utvidga servicen på engelska för stadens invånare, där det engelska utbildningsutbudet svarar på en kraftigt ökande efterfrågan.

Läs mer om tvåspråkig undervisning (kapitel 10):

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2104(PDF)