Aktuellt

Mattlidens skola, skolstart - tisdag 13.8.2019

9.00        åk 1 samlas på skolgården åk 1-6, inringning och samling i

               gymnastiksalen , skoldag till kl. 13.00.

9.15        åk 2-6 samlas på skolgården åk 1-6, inringning, samling ute med klassläraren,

               skoldag till kl. 13.00.

9.30        åk 7, samlas vid stora ingången åk 7-9, skoldag till kl. 13.00.

10.00      åk 8-9, samling i KF:s klassrum, skoldag till kl. 14.00.

Föräldramöten läsåret 2019-2020

Torsdagarna:

5.9.2019 för åk 1-9,
+ klassvisa möten före/efter, separat info senare

10.10.2019 bedömningssamtal åk 7-9

5.3.2020 för elever och föräldrar i årskurs 7, tillval inför åk 8

5.3.2020 bedömningssamtal åk 7-9

5.3.2020 klassvisa möten för föräldrar i åk 1-6

23.4.2020 för elever och föräldrar i blivande åk 7

7.5.2020 för föräldrar till blivande elever i åk 1

Alla FÖRÄLDRAMÖTEN hålls kl.18.30 i skolans matsal ifall inte annat meddelas.