Aktuellt

Föräldramöten läsåret 2019-2020

Torsdagarna:

5.9.2019 för åk 1-9,
+ klassvisa möten före/efter, separat info senare

24.10.2019 bedömningssamtal åk 7-9

5.3.2020 för elever och föräldrar i årskurs 7, tillval inför åk 8

5.3.2020 bedömningssamtal åk 7-9

5.3.2020 klassvisa möten för föräldrar i åk 1-6

23.4.2020 för elever och föräldrar i blivande åk 7

7.5.2020 för föräldrar till blivande elever i åk 1

Alla FÖRÄLDRAMÖTEN hålls kl.18.30 i skolans matsal ifall inte annat meddelas.