Elevhälsogrupp

Den nya elevvårdslagen trädde i kraft 1.8.2014 

I vår skola har vi en Elevhälsogrupp med tyngdpunkt på det förebyggande arbetet i skolan. Gruppens viktigaste uppgift är att främja välbefinnandet och säkerheten i läroanstalten och utveckla övrig generellt inriktad elevhälsa. Vidare ansvarar gruppen för skolans elevvårdsplan. Gruppen leds av skolans rektor och möts ca 1 gång i månaden.

Övriga sektorsövergripande grupper i skolan är:

  • grupp förtrygghet som tar upp mobbningsärenden.

  • grupp för att trestegsstödet fungerar i vår skola gällande allmänt, intensifierat och särskilt stöd.

  • utöver dessa grupper finns det elevspecifika expertgrupper som behandlar stödbehovet och hur elevhälsotjänster ska ordnas för en enskild studerande