Hälsovårdaren

Skolhälsovårdens målsättning är att stöda barnets personliga ansvar för sunda levnadsvanor och god hälsa.

Skolhälsovårdaren strävar till att träffa varje elev en gång per år.

En mera omfattande hälsogranskning görs på blivande ettor under sommaren innan skolan börjar och på åk 3 och åk 5. Skolläkaren har hälsogranskning för åk 1, 5  och åk 8.

Skolhälsovårdare Annika Forsman är på plats alla vardagar.


Tfn  0405538428

Huvudlöss