Hälsovårdaren

Skolhälsovårdens målsättning är att stöda barnets personliga ansvar för sunda levnadsvanor och god hälsa.

Skolhälsovårdaren strävar till att träffa varje elev en gång per år.

En mera omfattande hälsogranskning görs på blivande ettor under sommaren innan skolan börjar och på åk 3 och åk 5. Skolläkaren har hälsogranskning för åk 1, 5  och åk 8.

Skolhälsovårdare Annika Forsman åk 7-9, tel. 040 553 8428, är på plats alla dagar.
Skolhälsovårdare Lotta Sundqvist åk 1-6, tel. 040 639 4247, är på plats onsdag, torsdag och fredag.


Huvudlöss