Psykologen

Psykologens arbete är inriktat på att stödja elevens psykiska utveckling och välmående. Till psykologens arbete i grundskolan hör kognitiva utredningar, kortvariga stödsamtal och handledning. Eleverna och deras vårdnadshavare kan vända sig till psykologen i frågor som gäller inlärning,skolgång och allmänt psykiskt välmående.

Psykologen samarbetar med övrig personal i skolan och med olika instanser utanför skolan. Vid behov hänvisar psykologen barn och familjer till instanser utanför skolan.

Heidi Storgårds åk 1-9  tfn 046- 877 3275
heidi.storgards@esbo.fi