Speciallärare

Specialundervisningen


Skolans speciallärare samarbetar med klass- och ämneslärare för att på bästa möjliga sätt stöda de elever som har inlärningssvårigheter. Undervisningen gäller elever med läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, koncentrationssvårigheter och andra typer av inlärningssvårigheter. I samarbete med övriga lärare följer speciallärarna regelbundet upp elevernas utveckling genom att utvärdera elevernas läs- och skrivfärdigheter. Målet är att eleverna skall få den hjälp de behöver för att klara sitt skolarbete. Specialundervisningen kan ske regelbundet varje vecka, periodvis eller enligt behov och den kan ske individuellt, i liten grupp i speciallärarens rum eller med specialläraren som kompanjonlärare i klassen.
 
Speciallärarna är anträffbara i skolan
 
Sara Berglund, åk 1-6               tfn  043 825 4095  

Susann Paul, åk 1-6                  tfn  043 825 4094

Johanna Björklund, åk 7-9       tfn  046 682 0908
 
Speciallärarna samarbetar även med specialklassläraren Teresa Wikström. I vår skola jobbar också resurslärare Jessica Thurin och Anna Öhman med de ungdomar som behöver hjälp i skolvardagen. I de flesta årskurser finns även skolgångsbiträden. Vi har en Flexklass i åk 9 med speciallärare Daniela Paalosmaa.