Tandvård

 
GRUNDSKOLANS LÄGRE KLASSER:
ELEVERNAS MUNHÄLSOVÅRD
 
Munhälsovården är en del av skolhälsovården. Elevens målsman bär alltid det primära ansvaret för barnets/den ungas munhälsa och tandvård.
Tandläkaren och munhygienisten ansvarar för den del av munhälsovården som äger rum på tandkliniken. Skoleleven bereds möjlighet till undersökning av munhälsan på första, tredje, femte och åttonde årsklassen. Vid detta tillfälle betonas elevens egen roll i egenvården och i utvecklande av hälsobefrämjande levnadsvanor. Vid undersökningen granskas munhälsan, bettutvecklingen och eventuellt vårdbehov samt görs en personlig hälsoplan då en sådan behövs.
 
Eleverna i grundskolan i Esbo får avgiftsfria munhälsovårdstjänster vid den tandklinik som ligger närmast skolan eller hemadressen.
 
Akut förstahjälp ges vardagar i huvudsak vid den tandklinik som ligger närmast skolan eller hemadressen. Telefonnumret till tidsbokningen är (09) 816 30300.
 
Munhälsovårdens jourmottagning för alla esbobor under vardagskvällar, veckoslut och helger fungerar vid Hartmanska sjukhuset i Helsingfors. Tidsbokningens telefonnummer dit är (09) 3104 9999.
 
Annullera den bokade tiden omedelbart, om du av någon orsak inte kan möta upp på tandkliniken på överenskommen tid. Av dem som fyllt 15 år uppbärs för icke utnyttjad, oannullerad tandvårdstid för tillfället 33,80 € / gång (år 2010). Avgiftens storlek bestäms i förordning.
 
 
 
GRUNDSKOLANS HÖGRE KLASSER OCH GYMNASIERNA:
ELEVERNAS MUNHÄLSOVÅRD
 
Munhälsovården är en del av skolhälsovården. Elevens själv och dennes målsman bär alltid det primära ansvaret för den ungas munhälsa och tandvård.
Tandläkaren och munhygienisten ansvarar för den del av munhälsovården som äger rum på tandkliniken. Skoleleven bereds möjlighet till undersökning av munhälsan på första, tredje, femte och åttonde årsklassen. Vid detta tillfälle betonas elevens egen roll i egenvården och i utvecklande av hälsobefrämjande levnadsvanor. Vid undersökningen granskas munhälsan, bettutvecklingen och eventuellt vårdbehov samt görs en personlig hälsoplan då en sådan behövs.
 
Eleverna i grundskolan och i gymnasierna i Esbo får avgiftsfria munhälsovårdstjänster vid den tandklinik som ligger närmast skolan eller hemadressen upp till 18-års ålder.
 
Akut förstahjälp ges vardagar i huvudsak vid den tandklinik som ligger närmast skolan eller hemadressen. Telefonnumret till tidsbokningen är (09) 816 30300.
 
Munhälsovårdens jourmottagning för alla esbobor under vardagskvällar, veckoslut och helger fungerar vid Hartmanska sjukhuset i Helsingfors. Tidsbokningens telefonnummer dit är (09) 3104 9999.
 
Annullera den bokade tiden omedelbart, om du av någon orsak inte kan möta upp på tandkliniken på överenskommen tid. Av dem som fyllt 15 år uppbärs för icke utnyttjad, oannullerad tandvårdstid för tillfället 33,80 € / gång (år 2010). Avgiftens storlek bestäms i förordning.
Yhteistyöterveisin,  Kaj Rönnberg
ylihammaslääkäri
Espoo / Leppävaara
PL 2119, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 816 35800
gsm 050 463 7830