FLEX-klassen

FLEX-klassen - Med grundskolans avgångsbetyg som mål!

Målet med flexibel grundläggande utbildning är att förstärka elevens studiemotivation och eget ansvar för sin skolgång, att få avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen samt verktyg för fortsatta studier.

En FLEX-klass är en liten grupp med ca. 10 elever i åk 9, en lärare och en handledare. Klassen arbetar enligt den allmänna läroplanen. Alla elever har också en personlig plan för lärande.

Ansökningsprocessen börjar med initiativ från elev, vårdnadshavare eller skolans personal. Ansökningen består av en blankett som eleven tillsammans med vårdnadshavare fyller i, en pedagogisk bedömning som elevens lärare gjort om eleven, ett sakkunnigutlåtande av t.ex kuratorn och eventuellt en plan för elevens lärande om en sådan finns från tidigare.

Kontakta skolans kurator i tid för att alla delar ska bli färdiga inom utsatt tid! Ansökningarna ska vara hos handledaren senast den 19.3.2021.

De elever som ansökt om plats i FLEX-klassen kallas till intervju tillsammans med vårdnadshavare kring vecka 14-15.

För mer information om processen eller antagningskriterier kontakta handledare

Daniela Paalosmaa 043 8271898
Rebecca Jürgens 050 4908829