Föräldraföreningen

Syftet med Mattlidens föräldraförenings verksamhet är att befrämja en trivsam och trygg skolmiljö för eleverna, att underlätta kontakterna mellan dels föräldrarna, dels föräldrar och lärare, samt att ekonomiskt understöda elevtillställningar av utvecklande karaktär. Mattlidens föräldraförening är medlem till Förbundet Hem och Skola i Finland. 

Föräldraföreningens hemsida hittar du här:

http://mattliden.hemochskola.fi/start/