Undervisningspersonal

Personal Mattlidens skola 2020-2021

Samtliga har e-postadressen förnamn.efternamn@esbo.fi , ifall inte annat finns angivet.

Aalto, Alexandra
Klasslärare 6B

Ahlroth-Ristimäki, Anneli
Klasslärare 4B

Albrecht, Ingrid
Huslig ekonomi och hälsokunskap åk 7-9
Klassföreståndare 7E

Aspelin, Kerstin
Klasslärare 1C

Backman, Sandra
Engelska åk 7-9
Klassföreståndare 9C

Bergdal, Elin
Musik
Klassföreståndare 8A

Berglund, Sara
Speciallärare,  förskolan och åk 1-2

Bergström-Nyberg, Susanne
Fysik, kemi och matematik åk 7-9

Björklund, Johanna
Speciallärare åk 7-9

Blomberg, Alina
Matematik åk 7-9

Buchert, Charlotta
Ortodox religion

Ericsson, Monica
Klasslärare 1B

Etzell, Susann
Modersmål och litteratur åk 7-9
Klassföreståndare 7A

Fagerholm, Birgitta
Svenska som andra språk

Forsen, Tove
Klasslärare 5A

Fransman Maria
Matematik åk 7-9
Klassföreståndare 7D

Grönberg Anna
Klasslärare 2D

Guarnieri, Annika
Resurslärare åk 1-6, timlärare livsåskådningskunskap

Hagström, Maria
Huslig ekonomi åk 7-9
Klassföreståndare 7B

Helle-Kainulainen, Katja
Biologi och geografi
Klasslärare 4A

Holmberg Ulrika
Klasslärare 3A

Holmlund-Hampf Jeanette,
Matematik, fysik och kemi åk 7-9
Tjänstledig

Holmström, Victor
Gymnastik, Urhea åk 7-9

Holmström-Corredor Mikaela
Modersmål och litteratur
Klassföreståndare 9A

Holmqvist Andreas
Religion, historia åk 7-9

Immonen Heli
Klasslärare 5C

Jürgens Rebecca
Handledare 9X

Kamppinen Annika
Klasslärare 1A

Karlsson, Sami
Gymnastik åk 7-9
Klassföreståndare 8D

Krabbe Alexandra
Resurslärare åk 7-9,
timlärare i livsåskådningskunskap, B1- språk
Klassföreståndare 9E

Kuuluvainen Kim
Slöjd, gymnastik

Lang, Victoria
Bildkonst
Klassföreståndare 8C

Larres, Jenni
Elevhandledare åk 7-9

Lindberg, Pia
Textilslöjd

Lindqvist Jessica
Klasslärare 4C

Lindén Mecki
Biologi och geografi åk 7-9

Londen Katja
Skolgångsbiträde åk 7-9

Lumivirta, Sabina
Religion, historia
Moderskapsledig våren 2021

Långström, Sebastian
Slöjd åk 5-9

Lönnqvist, Pia
Skolgångsbiträde åk 1-6

Lönngren, Patricia
Klasslärare 6A

Nerdrum-Beck, Lotta
Platschef åk 7-9
Finska, tyska

Nyberg, Carita 
Biträdande rektor

Nyberg, Tove
Klasslärare 2A

Paalosmaa, Daniela
Specialklasslärare
Klassföreståndare 9X

Paul, Susann
Speciallärare åk 3-6

Pitkäniemi, Marko
Katolsk religion

Rikberg, Jon
Biologi, geografi, hälsokunskap åk 7-9
Klassföreståndare 9D

Quagraine Ronja
Klasslärare 2C

Rejström Marina
Skolgångsbiträde åk 1-6

Rimón Petra
Klasslärare 3C

Ronkainen, Maria
Finska åk 7-9
Klassföreståndare 7C

Sahlberg, Carl-Gustav
Matematik, fysik och kemi åk 7-9

Segercrantz Caroline
Skolgångsbiträde åk 1-6

Sjöblad Riina
Skolgångsbiträde åk 1-6

Slotte Ann-Christine
Resurslärare åk 1-6

Sommardahl Katarina
Klasslärare 4D

Stenman-Vuorinen, Riina
Klasslärare 6C

Ståhlberg Linn
Skolgångsbiträde åk 1-6

Ståhlberg Sara
Historia, samhällslära åk 7-9

Sundell, Gustav
Fysik, kemi och matematik åk 7-9
Klassföreståndare 8E

Sundman, Bettina
Klasslärare 5D 

Svenfelt, Samuel
Religion och historia åk 7-9
Tjänstledig

Särkkä, Charlotta
Franska, modersmål och litteratur åk 7-9

Thurin, Jessica
Resurslärare åk 7-9

Vaenerberg Ronja
klasslärare 3B

Vehkakoski Linda
Skolgångsbiträde åk 1-6

Wasastjerna Helena
Skolgångsbiträde åk 1-6

Wendelin, Henrika
Timlärare i engelska, judendom,  hälsokunskap i åk 7-9
Klassföreståndare 9B

West Jakob
Klasslärare 2B

Wide, Katja
Spanska

Wikström, Teresa
Specialklasslärare åk 7 - 9

Willför-Nyman Ulrika
Rektor

Öhman, Anna
Resurslärare, historia åk 7-9

Österback, Mats
Platschef åk 7 - 9
IT- ansvarig, samhällslära.
Klassföreståndare 8B

Österholm Ann-Sophie
Platschef åk 1-6
Klasslärare 5B