Undervisningspersonal

 

Personal Mattlidens skola 2019-2020

Samtliga har e-postadressen förnamn.efternamn@esbo.fi , ifall inte annat finns angivet.

Aalto, Alexandra
Klasslärare 5B

Ahlroth-Ristimäki, Anneli
Klasslärare 6A

Albrecht, Ingrid
Huslig ekonomi och hälsokunskap

Andersson, Maj-Len
Resurslärare åk 1-6

Aspelin, Kerstin
Klasslärare 6C

Backman, Sandra
Engelska
Klassföreståndare 8C

Badawi, Galal
Resurslärare åk 7-9, islam, livsåskådning

Bergdal, Elin
Musik
Klassföreståndare 7A

Berglund, Sara
Speciallärare,  förskolan och åk 1-2

Bergström-Nyberg, Susanne
Fysik, kemi och matematik
Klassföreståndare 9B

Björklund, Johanna
Speciallärare åk 7-9

Buchert, Charlotta
Ortodox religion

Ericsson, Monica
Klasslärare 3B

Etzell, Susann
Modersmål och litteratur
Klassföreståndare 9D

Fagerholm, Birgitta
Svenska som andra språk

Forsen, Tove
Klasslärare 4A

Fransman Maria
Matematik åk 7-9

Granberg, Torbjörn
Biologi, geografi och hälsokunskap åk 7-9

Grandell Ida-Maria
Gymnastik, Urhea åk 7-9

Grönberg Anna
Klasslärare 1D

Grönqvist Caroline
Klasslärare 4D

Guarnieri, Annika
Skolgångsbiträde åk 1-6, timlärare livsåskådningskunskap

Hagström, Maria
Huslig ekonomi

Helle-Kainulainen, Katja
Biologi och geografi
Klasslärare 6B

Holmberg Ulrika
Klasslärare 2A

Holmlund-Hampf Jeanette
Matematik, fysik och kemi
Klassföreståndare 7B

Holmström-Corredor Mikaela
Modersmål och litteratur
Klassföreståndare 8A

Immonen Heli
Klasslärare 4C

Johansson, Nina
Historia, samhällslära åk 7-9

Johansson, Patrik
Gymnastik åk 7-9

Jürgens Susanna
Handledare 9X

Karlsson, Sami
Gymnastik åk 7-9
Klassföreståndare 7D

Krabbe Alexandra
Resurslärare åk 7-9, hälsokunskap

Kuuluvainen Kim
Slöjd, gymnastik

Lang, Victoria
Bildkonst
Klassföreståndare 7C

Lindberg, Pia
Textilslöjd

Lindqvist Jessica
Resurslärare åk 1-6

Lindén Mecki
Biologi och geografi
Klassföreståndare 8E

Londen Katja
Skolgångsbiträde åk 7-9

Långström, Sebastian
Slöjd åk 5-9

Lönnqvist, Pia
Skolgångsbiträde åk 1-6

Lönngren, Patricia
Klasslärare 5A

Martin, Ida
Elevhandledare

Martelius, Jesse
Specialklasslärare
Klassföreståndare 9X

Meinander-del Castillo, Carita
Resurslärare i matematik åk 7-9

Nerdrum-Beck, Lotta
Platschef åk 7-9 läsår 2019-2020
Finska, tyska
Klassföreståndare 9C

Nyberg, Carita 
Biträdande rektor

Nyberg, Tove
Klasslärare 1A

Paalosmaa, Daniela
Speciallärare åk 7 - 9

Paul, Susann
Speciallärare åk 3-6

Pitkäniemi, Marko
Katolsk religion

Quagraine Ronja
Klasslärare 1C

Rejström Marina
Skolgångsbiträde åk 1-6

Rimón Petra
Klasslärare 3A

Ronkainen, Maria
Finska
Klassföreståndare 9A

Sahlberg, Carl-Gustav
Matematik åk 7-9
It- ansvarig läseåret 2019-2020

Segercrantz Caroline
Skolgångsbiträde åk 1-6

Sjöblad Riina
Skolgångsbiträde åk 1-6

Slotte Ann-Christine
klasslärare 3C

Sommardahl Katarina
Klasslärare 3D

Sten, Petra
Klasslärare 2C

Stenman-Vuorinen, Riina
Klasslärare 5C

Sundell, Gustav
Fysik, kemi och matematik
Klassföreståndare 7E

Sundman, Bettina
Klasslärare
Tjänstledig

Svenfelt, Samuel
Religion och historia

Särkkä, Charlotta
Franska, modersmål och litteratur
Klassföreståndare 9E

Vaenerberg Ronja
klasslärare 2B

Vehkakoski Linda
Skolgångsbiträde åk 1-6

Wasastjerna Helena
Skolgångsbiträde åk 1-6

Wendelin, Henrika
Timlärare i engelska, livsåskådning i åk 7-9
Klassföreståndare 8B

West Jakob
Klasslärare 1B

Wide, Katja
Spanska
Klassföreståndare 8D

Wikström, Teresa
Specialklasslärare åk 7 - 9

Willför-Nyman Ulrika
rektor

Österback, Mats
Platschef åk 7 - 9
IT- ansvarig, samhällslära. Tjänstledig läseåret 2019-2020

Österholm Ann-Sophie
Platschef åk 1-6
Klasslärare 4B