Arbets- och lovtider

2018 - 2019

Läsårets arbets- och lovtider

Period 1
9.8.- 28.9.2018

Period 2
1.10-27.11.2018

Höstlov 15 - 19.10.2018

Period 3  
28.11.2018 - 1.2.2019

Jullov 22.12.2017 - 6.1.2019

Period 4
4.2 -29.3.2019

Sportlov 18- 22.2.2019

Flexvecka 1
1- 5.4.2019

Period 5 
8.4 - 1.6.2019

Påsklov 19.4 - 22.4.2019Fredag 7.12.2018 ledig dag

Arbetslördag 18.5.2019 stafettkarneval

Föräldramöten

Åk 1-9 torsdag 6.9.2018
+ klassvisa möten före/efter, separat info senare.
Åk 9 elever och föräldrar samlas 6.9.2018 kl. 17.30 - 18.30.

Åk 5-9  torsdag 4.10.2018  kl. 18.30 föräldrakväll kring rusmedel

Åk 7 torsdag 17.1.2019 kl. 18.30 för elever och föräldrar, tillval

Åk 6 torsdag 11.4.2019 kl. 18.30 för elever och föräldrar inför blivande åk 7

För föräldrar till blivande elever i åk 1, torsdag 9.5.2019 kl. 18.30

Lektionstider:
Lektion 1 kl. 8.15 – 9.30
Lektion 2 kl. 9.45 – 11.00
LUNCH
Lektion 3 kl. 11.45 – 13.00
Lektion 4 kl. 13.15 – 14.30
Lektion 5 kl. 14.35 – 15.50