Suomeksi

 Mattlidens skola on yhtenäiskoulu, jossa on n. 730 oppilasta vuosiluokilla 1-9, ja jossa työskentelee 80 opettajaa. Koulu on osa Mattlidenin koulukeskusta, johon kuuluvat päiväkoti, esikoulu, peruskoulu ja lukio. Rehtorina toimii Ulrika Willför-Nyman ja vararehtoreina Carita Nyberg.

Koulun oppilaat saavat korkeatasoista opetusta ja he oppivat hyvään elämään ja kestävään tulevaisuuteen liittyvät arvot, käytöksen ja elämäntavat.

Painotamme jatkuvuutta ja luomme avoimia ja vaihtuvia oppimisympäristöjä, jotka kehittävät oppilaiden sosiaalista osaamista. Pyrimme vahvistamaan oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia, mikä motivoi heitä ottamaan suuremman vastuun omasta oppimisestaan.

Aktuellt-otsikon alta löydät lisää tietoa koulumme ajankohtaisista asioista.