Aktuellt i Rödskog

Övrig information:

Skolmåltider  

Ifall ert barn p.g.a. sjukdom, allergi eller av annan orsak inte kan äta all slags mat bör detta meddelas varje höst innan skolan börjar till skolans kök. Blanketten "Anmälan om specialdiet" hittar ni under under Esbo stads blanketter.

Skolresor

Ansökan om busskort skall göras för varje läsår. Ansökningen görs i Wilma. Elev som går i annan skola än sin närskola är inte berättigad till busskort. Ansökningsblanketten om abonnerad skolskjuts finns under Esbo stads blanketter.

Frånvaro från skolan

Frånvaro från skolan p.g.a. sjukdom meddelas genast till klassläraren. Frånvaro från skolan, för annat än sjukdom, bör anhållas i god tid via Wilma. 

                            

                      

bokbild.jpg