Arbets- och lovtider


LÄSÅRETS ARBETS- OCH LOVTIDER 2019-2020

Höstterminen         13.08 - 20.12.2019 gammaldags geometri vertikal


Höstlov                              17.10 - 18.10.2019

Arbetslördag                      09.11.2019

Jullov                                 21.12.2019 - 06.01.2020

Vårterminen            07.01 - 30.05.2020

Sportlov                             17.02 - 21.02.2020 

Påsklov                              09.04 - 13.04.2020

Avslutning                          30.05.2020

LÄSÅRET 2020-2021

Höstterminen: 18.08.2020 - 22.12.2020

Höstlov:          15.10 - 16.10.2020

Jullov:             23.12.2020 - 06.01.2021

Vårterminen:   07.01.2021 - 05.06.2021

Sportlov:          22.02 - 26.02.2021

Lektionstiderna:

Lektion 1               8.10  -  8.55
Lektion 2               9.10  -  9.55
Lektion 3               9.55-  10.40

                    Lunch

Lektion 4             11.30 - 12.15

Lektion 5              12.15 - 13.00
Lektion 6              13.15 - 14.00