Rödskogs skola arbets- och lovtider

Läsåret 2021-2022

Skolan börjar onsdagen den 11.8.2021 kl. 9.00.

Höstterminen        11.08 - 22.12.2021

Höstlov                        18.10 - 22.10.2022

Jullov                           23.12.2021 - 09.01.2022

Vårterminen           10.01 - 04.06.2022

Sportlov                        21.02 - 25.02.2022 

Avslutning                     04.06.2022

Lektionstiderna:

Lektion 1               8.10  -  8.55
Lektion 2               9.10  -  9.55
Lektion 3               9.55-  10.40
                 Lunch
Lektion 4              11.30 - 12.15
Lektion 5              12.15 - 13.00
Lektion 6              13.15 - 14.00