Rödskogs skola arbets- och lovtider

Läsåret 2020-2021

Höstterminen        18.08 - 22.12.2020

Höstlov                        15.10 - 16.10.2020

Arbetslördag                07.11.2020

Jullov                           23.12.2020 - 06.01.2021

Vårterminen           07.01 - 05.06.2021

Sportlov                        22.02 - 26.02.2021 

Påsklov                         02.04-05.04.2021

Inarbetad lovdag          14.05.2021

Avslutning                     05.06.2021

Lektionstiderna:

Lektion 1               8.10  -  8.55
Lektion 2               9.10  -  9.55
Lektion 3               9.55-  10.40
                 Lunch
Lektion 4              11.30 - 12.15
Lektion 5              12.15 - 13.00
Lektion 6              13.15 - 14.00