Direktionen för Rödskogs skola

Varje skola i Esbo har en direktion. I direktionens uppgifter betonas att stöda skolan, att upprätthålla ett gott samarbete och att befrämja en trygg inlärningsmiljö.  Direktionen godkänner bl.a. skolans läroplan och läsårsplanen. I direktionen medverkar elevernas föräldrar, representanter för skolans personal och i skolor med årskurs 7-9 också elever. Direktionen väljs för fyra år åt gången. Direktionens uppgifter och beslutanderätt beskrivs närmare i Esbo stads förvaltningsstadga.

Ledamöter i direktionen

Direktionen 2017-2021

Ordförande Michael Heimbürger

Ersättare Lena Lindén

Viceordförande Milla Ståhle

Ersättare Juha-Matti Kylmäoja

Medlem Jani Helenius

Ersättare Hanna Paatero

Personalrepresentant Linda Persson

Ersättare Joakim Jäntti

Personalrepresentant Lisa Haantaus 

Ersättare Charlotta Kanerva

Sekreterare Agneta Torsell

Direktionens mötesprotokoll