Eftis

Välkommen till Rödskogs eftis

Läs mera om Eftermiddagsverksamhet 

Eftermiddagsverksamhet i Rödskogs skola sköts av  Rödskogs föräldraförening rf

Kontaktperson:
Nina Siivola
050-392 6291 
nina.siivola@gmail.com

Besöksadress: Snettansvägen 41, 02940 Esbo

Eftisledare
Pia Hellgren, 044-055 2392
hellgren.pia@gmail.com

Eftis 040-582 8855

Eftis har öppet må-fre kl 12-17.

OBS! Då skolan har stängt p g a lov har Eftis också stängt.

Meddelande om frånvaro och försäkring:
För barnets trygghet och säkerhet vill vi att föräldrarna meddelar om:
• barnet av någon orsak inte kommer till Eftis (t ex sjukdom, kalas, resa)
• barnet hämtas tidigare/senare än normalt
• någon annan än föräldrarna hämtar barnet


Rödskogs Eftis har startat sin verksamhet år 2002 och är i första hand avsedd för de yngsta eleverna i Rödskogs skola. I mån av möjlighet erbjuds även äldre elever plats i Eftis på en mera behovsprövad basis.

Anmälning till Eftis sker i mars/april.
Detta gäller även nuvarande eftisbarn.

Rödskogs föräldraförening r.f.

Ordförande
Nina Siivola
nina.siivola@gmail.com

Sekreterare
Charlotta Kylmäoja
charlottagjk@gmail.com

Kassör
Ulla Helenius
ulla.helenius@outlook.com

Christine Löfgren
chrisselofgren@hotmail.com

Karoliina Ekström
Karoliina.myllymaki@gmail.com

Anna Lillrank
anna.lillrank@icloud.com

Hanna Paatero
hanna.paatero@gmail.com

Föreningen sköter skolans eftisverksamhet.

Föreningens syfte är att befrämja svenskspråkig eftermiddagsvård vid Rödskogs skola, samt att fungera som föräldraförening vid ovannämnda skola. Föreningen ska också ordna olika former av klubb- och sportverksamhet för barn i Norra-Esbo. Föreningen kan fullfölja sitt syfte genom att bedriva ”Rödskogs eftis” för eftermiddagsvård för skolbarn i Rödskogs skola utan att sträva efter vinst.

Föreningen arrangerar också olika sport- och hobbyklubbar för barn och ungdomar, upplysnings och utbildningstillfällen, möten och fester. Föreningen stöder sin verksamhet genom att indriva en medlemsavgift av sina medlemmar samt genom att finansiera eftermiddagsvården dels med privata medel, dels genom att ingå köpavtal med Esbo stad.