Rödskogs förskola och daghem

dagis maskot.jpg

Rödskogs förskola och daghem

Augusti år 2000 anlände de första barnen till förskolan. Förskolan och eftisverksamheten delar hus och är båda inhysta i varsin gammal lärarbostad som är belägen på samma gård som skolbyggnaden. Både stora och små barn leker tillsammans på gården som är stor och naturnära.

Vi har plats för 14 barn, i första hand förskolebarn men i gruppen ingår även yngre syskon, barn över tre år, då utrymme ges.

På förskolan jobbar en lärare inom småbarnspedagogik och 1-2 barnskötare

Vår verksamhetsidé är: Vi vill skapa en trygg och positiv miljö där alla godtas som de är. Stärka barnets tro på sig själv och lära dem respektera andra så att alla trivs. Vi vill väcka barnets intresse och nyfikenhet för att lära sig nya saker, dvs skapa en stabil grund för positiv inlärning. Naturen är viktig för oss som har den nära. Vi lär barnen hur man skall röra sig i skog och mark. Under våra skogspromenader lär sig barnen känna igen de allmännaste växtarterna, trädslagen, djurarterna samt att respektera naturen.