Kontaktuppgifter

PERSONAL I RÖDSKOGS SKOLA 2019-2020

All personal i skolan kan nås per mail på fornamn.efternamn@esbo.fi

Skolans telefonnummer

046-877 2725

Rektor
Agneta Torsell   09 816 32670 / 050-358 2397
anträffbar i Lagstads skola

Biträdande rektor, platschef i Rödskogs skola
Annika Bergkvist 046-877 1718 
anträffbar i Lagstads skola 

LÄRARE

ÅK 1 Simberg-Sundberg Johanna

Åk 2 Salin Johanna

Åk 3 Kanerva Charlotta

Åk 4 Haantaus Lisa                     

Skolgångsbiträden: Mia-Maria Vartiainen och Pia Hellgren

Speciallärare: Runa Ismark
 

ÖVRIG PERSONAL

Skolhälsovårdare
Gylfe Sofia       050-408 7261

Skolläkare
kontakta skolhälsovårdaren

Tandvård
Kalajärvi tandklinik    09 816 32380

Skolkurator
Anette Karlsson      046-877 2101

Skolpsykolog
Jäntti Joakim            050-468 3410

Skolsekreterare
Annette Alm               046-877 3478
i skolan vid behov

Kalajärvi centralkök   09 816 59125


FÖRSKOLA OCH DAGHEM

Föreståndare
Irmeli Vartiainen         046-877 1923
 

E FTIS

Eftisledare
Birgit Jakobsen-Korvenoja        040-584 8855
korvenoja@kolumbus.fi