Kontaktuppgifter

PERSONAL I RÖDSKOGS SKOLA 2020-2021

All personal i skolan kan nås per mail på fornamn.efternamn@esbo.fi

Skolans telefonnummer

046-877 2725

Rektor
Agneta Torsell   09 816 32670 / 050-358 2397
anträffbar i Lagstads skola

Biträdande rektor, platschef i Rödskogs skola
Annika Bergkvist 046-877 1718 
anträffbar i Lagstads skola 

LÄRARE

ÅK 1    Sofia Nykvist

Åk 2     Johanna Simberg-Sundberg

Åk 3-4  Charlotta Kanerva                  

Skolgångsbiträde: Mia-Maria Vartiainen

Platschef, speciallärare och timlärare: Lisa Haantaus
 

ÖVRIG PERSONAL

Skolhälsovårdare
Sofia Gylfe      050-408 7261

Skolläkare
kontakta skolhälsovårdaren

Tandvård
Kalajärvi tandklinik    09 816 32380

Skolkurator
Anette Karlsson       046-877 2101

Skolpsykolog
Joakim Jäntti            050-468 3410

Skolsekreterare
Annette Alm               046-877 3478
i skolan vid behov

Kalajärvi centralkök   09 816 59125


FÖRSKOLA OCH DAGHEM

Föreståndare
Irmeli Vartiainen         046-877 1923
 

E FTIS

Eftisledare
Birgit Jakobsen-Korvenoja        040-584 8855
korvenoja@kolumbus.fi