Kontaktuppgifter

Personal i Rödskogs skola läsåret 2021-2022

All personal i skolan kan nås per mail på fornamn.efternamn@esbo.fi

Skolans telefonnummer
046-877 2725

Rektor Agneta Torsell 09-816 32670/050-358 2397
anträffbar i Lagstads skola

Biträdande rektor, platschef i Rödskogs skola
Annika Bergkvist 046-877 1718 
anträffbar i Lagstads skola 

Lärare
Åk 1-2 Miivi Selin-Patel
Åk 3 Petra af Hällström
Åk 4  Charlotta Kanerva  
Platschef, speciallärare och timlärare: Lisa Haantaus                
Skolgångsbiträde: Mia-Maria Vartiainen och Matilda Ojanpää

Övrig personal

Skolhälsovårdare
Sofia Gylfe      050-408 7261

Skolläkare
kontakta skolhälsovårdaren

Tandvård
Kalajärvi tandklinik    09-816 32380

Skolkurator
Anette Karlsson      046-877 2101

Skolpsykolog
Joakim Jäntti           050-468 3410

Skolsekreterare
Annette Alm             046-877 3478
i skolan vid behov

Kalajärvi centralkök   09-816 59125

Förskola och daghem

Föreståndare
Irmeli Vartiainen         046-877 1923

Eftisledare
Pia Hellgren               044-055 2392