Ordningsregler

Ordningsregler för Rödskogs skola

regnigt 2012

 1. Vi ser oss för och leker inte på vägen.
 2. Vi är snälla med varandra på skolvägen.
 3. Om vädret tillåter, går vi ut på rasterna.
 4. Vi hålls på skolans område och med lärarens tillstånd får vi gå till bollplanen.
 5. Vi kommer in genast då det ringer.
 6. Vi åker inte cykel på skolgården och vi låter andras cyklar och skidor vara i fred.
 7. Vi klättrar inte på tak, staket eller i träd.
 8. Vi använder inte trampolinen om inte en lärare ger tillstånd samt övervakar.
 9. Vi kastar inte snöboll eller sten.
 10. Vi håller WC rent och snyggt och vistas inte där i onödan.
 11. Vi leker inte lekar som kan skada oss själva eller andra, vi knuffar och sparkar inte varandra. Endast på bocken under övervakning är det tillåtet att knuffa.
 12. Vi mobbar inte, leker snällt med varandra och tar alla med i leken.
 13. Vi försöker ge varandra arbetsro, så att var  och en kan utföra sina uppgifter.
 14. Vi hälsar artigt på alla som vi känner och använder ofta orden tack och förlåt.
 15. Vi försöker lära oss gott bordsskick och ger varandra matro.
 16.  Vi äter inte godis i skolan och tobaksrökning är förbjuden.
 17. Vi svär inte och använder inte fula ord.
 18. Vi låter andras saker vara i fred och tar inga onödiga pengar till skolan.
 19. Vi försöker hålla vår skola ren och snygg.
 20. Vi klottar inte på väggar eller pulpeter, vi låter AV-apparaterna vara i fred.