Presentation av skolan

rödskogs skola grönskar

Kort om vår skola

Rödskog skola öppnade sina dörrar hösten 1892. Skoltomten donerades av O.Th. och Sigrid Widerholm, virket av granngårdarna i Backby, Rödskog och Snettans. Esbo landskommun stod för själva byggandet och resten av pengarna kom från Brännvinsmedelsfonden.

Skolhuset brann tyvärr ner år 1915 och skolan fungerade i 2 år i det gamla Snettans rusthåll, där det var dragigt, kallt och trångt. Det nya skolhuset i sen jugendstil blev färdigt 1917 och har byggts till 1958, då den fick sitt nuvarande utseende och en tillbyggnad med två lärarbostäder. Sedan år 2000 har i lärarbostaden fungerat Norra Esbos första svenskspråkiga daghem med förskola och efter år 2002 också skolans eftis. Numera sker all verksamhet i en ny paviljong intill skolbyggnaden.


Rödskogs skolas verksamhet har långa anor, den familjära julfesten är nog möjlig bara i en så här liten skola. Rödskogs Lucia är också en institution hos oss. Den årliga höstbasaren har en lång historia. 1978 ordnades basaren för första gången på lördagen före Farsdagen. Tack vare inkomsterna från basaren får eleverna "en guldkant i tillvaron" i form av teaterbesök och utflykter.

Läs mera om oss i skolans 100-årsjubileumsbok "Rödskogs skola 1892-1992".

Vår landskapsidyll bjuder oss enastående möjligheter att använda den kringliggande naturen.

Läsåret 2020-2021 har vi 56 elever, klasslärarna heter Sofia Nykvist för åk 1, Johanna Simberg-Sundberg för åk 2, Charlotta Kanerva för åk 3 och åk 4. Mia-Maria Vartiainen är skolgångsbiträde och Miivi Selin-Patel timlärare i skolan. 

Vi har en gemensam rektor, Agneta Torsell, med Lagstads skola, där våra elever kommer att fortsätta efter fyran. Det är dock den bitr.rektorn Annika Bergkvist som i praktiken sköter om våra angelägenheter.

Vi arbetar mot mobbning med Kiva Skola -metoden, läs mera om det på http://www.kivakoulu.fi/framsida