Skolans tyngdpunktsområden

Tyngdpunktsområden 2020-2021

- Kasam Känsla av sammanhang

- Förebyggande av rusmedel

- Läsning och läsförståelse