Skolans tyngdpunktsområden

Resultatenhetens (SveBi) gemensamma fokusområden:
 
1.  Hållbar utveckling
2.  Känsla av sammanhang 
3.  Att ge alla barn och elever bästa möjliga förutsättningar att växa, utvecklas och lära sig

 Skolans egna mål:

- Främja läslust och läsförmåga

  

Viktiga datum:

Arbetsdag:  28.09.2019
Lovdag:       09.04.2020