Skolans tyngdpunktsområden

Läsårets tyngdpunktsområden:

Viktiga datum:

Arbetsdag:  28.09.2019
Lovdag:       09.04.2020