Elevrådet

Grunden för elevmedverkan är de dagliga samtalen i klassen och i skolmiljön. Skolans verksamhet utvärderas regelbundet i klassen eller i elevrådet. Elevrådet består av två klassrepresentanter från varje klass. De träffas en gång i månaden tillsammans med en ansvarsperson. Klassrepresentanterna får bekanta sig med läroplanen om elevernas rätt till inflytande samt påverkningsmöjligheter. De lär sig även mötesteknik. På mötena diskuteras frågor som berör skolmiljön, temaveckor, ordningsregler och frågor som klassrepresentanterna har med sig från klasserna.