Information till hemmen

På Esbo stads sida: "Bra att veta" finns nyttig information om bland annat försäkringar, skolskjuts och skolbespisning.

Försäkringar

Esbo stad har olycksfallsförsäkring för:

  • daghemsbarn i hel- och deltidsdagvård samt i funktioner inom öppen förskolepedagogik där staden är huvudarrangör, även på utfärder
  • förskolebarn, även på utfärder
  • grundskolelever, även på lägerskola och klassresa
  • gymnasister i dags- och kvällsgymnasium, även på lägerskola och klassresa
  • barn i eftermiddagsverksamhet, även på utfärder
  • barn i klubb- och ungdomsverksamhet där staden är huvudarrangör, även på utfärder
  • Försäkringen gäller också då barnen väntar, inomhus i skolan eller på skolgården, på att eftermiddagsklubben eller annan klubb som hålls i skolan ska börja.

Skolskjuts

Staden ordnar skolskjuts för elever i årskurs 1-2 om skolvägen är längre än 3 km lång och för elever i årskurs 3-9 om skolvägen är längre än 5 km lång. Skolvägen mäts enligt den kortaste väg som är framkomlig till fots året runt. Skolskjutsarna ordnas i första hand med kollektivtrafik. Abonnerad skjuts ordnas endast om allmänna kommunikationer inte står till buds.

Skolbespisning

Eleverna serveras en avgiftsfri varm måltid i skolan. Skolan stöder vårdnadshavarnas fostrande arbete genom att utveckla barnets bordsskick och matvanor samt genom att ge eleverna insikt om kostens betydelse för hälsan.

Läs mera på: Bra att veta

Eftermiddagsverksamhet

Eftermiddagsverksamhet ordnas för elever i årskurs ett och två samt för elever som har beslut om särskilt stöd. Verksamheten ordnas både som stadens egen verksamhet och som understödd verksamhet av föreningar och privata producenter. Svenska bildningstjänster koordinerar verksamheten. Om du har frågor, kontakta eftis@esbo.fi eller Svenska bildningstjänsters kundtjänst.

Eftermiddagsverksamhet