Direktionen för Smedsby skola

Varje skola i Esbo har en direktion. I direktionens uppgifter betonas att stöda skolan, att upprätthålla ett gott samarbete och att befrämja en trygg inlärningsmiljö.  Direktionen godkänner bl.a. skolans läroplan och läsårsplanen. I direktionen medverkar elevernas föräldrar, representanter för skolans personal och i skolor med årskurs 7-9 också elever. Direktionen väljs för fyra år åt gången. Direktionens uppgifter och beslutanderätt beskrivs närmare i Esbo stads förvaltningsstadga.

Ledamöter i direktionen

Direktionen för Smedsby skola 2017-2021

Ordförande
Satu Björkstén
Ersättare
Carina von Schantz-Fant


Viceordförande
Sara Illman
Ersättare
Claudia DellÈra


Medlem
Mikaela Wiik
Ersättare
Mikael Federley

Medlem
Mikael Doepel
Ersättare
Kristian von Bonsdorff

Medlem
Daniel Lindroth
Ersättare
Johan Pöntinen

Personalrepresentant
Tomas Ehrnrooth
Ersättare
Carola Faver-Forstén

Personalrepresentant
Sari Björkroth
Ersättare
Yvonne Palin-Vuori


Sekreterare
Tero Turunen

Direktionens mötesprotokoll

Direktionen för Smedsby skola 25.9.2017, 3/17 (pdf, 111 Kt)
Bilaga 1 Läsårsplan 2017-2018 (pdf, 374 Kt)

Direktionen för Smedsby skola 30.01.2018, 1/2018 (pdf, 114 Kt)

Direktionen för Smedsby skola 21.5.2018, 2/2018 (pdf, 121 Kt)

Direktionen för Smedsby skola 24.9.2018, 3/2018 (pdf, 115 Kt)

Direktionen för Smedsby skola 28.1.2019, 1/2019 (pdf, 110 Kt)

Direktionen för Smedsby skola 15.5.2019, 2/2019 (pdf, 113 Kt)

Direktionen för Smedsby skola 25.9.2019, 3/2019 (pdf, 103 Kt)
Bilaga 1 Läsårsplan 2019-2020 (pdf, 227 Kt)