Föräldraföreningen

Föreningens uppgift är att befrämja och stöda samarbetet mellan hem och skola. Den ordnar föredrags- och diskussionsmöten, temakvällar. Föreningen samlar medel för olika aktiviteter och för skolmaterial.