Wilma

I Wilma kan lärare mata in vitsord och frånvaro och kommunicera med vårdnadshavare.

Vårdnadshavare kan via Wilma följa upp och reda ut studerandens frånvaron, kommunicera med lärare via intern post, och läsa skolans notiser.

 Länk till inloggning i Wilma .