Kontaktuppgifter

Postadress:
PB 75302
02070 Esbo stad

Besöksadress:
Gammelstens 5
02750 Esbo

Personal:

Åk 1 Anna Hartwall
Åk 2 Carola Faver-Forstén, vice rektor
Åk 3 Maria Gyllenbögel
Åk 4 Maria Munck-Pihlgren
Åk 5 Betina Tötterman
Åk 6 Tomas Ehrnrooth

Johanna Hasselblatt, timlärare och resurslärare
Tomas Höglund, timlärare i musik
Conny Hallerskog, skolgångsbiträde och timlärare i gymnastik
Mia Jokinen, skolgångsbiträde
Susanna Hartwall, skolgångsbiträde

Övrig personal:

Sonja Widenius, skolkurator
Annika Forsman, skolhälsovårdare
Heidi Storgårds, skolpsykolog
Sarah Lundén, speciallärare


Yvonne Palin-Vuori, skolsekreterare

Tony Björk, rektor