Kontaktuppgifter

Postadress:
PB 75302
02070 Esbo stad

Besöksadress:
Gammelstens 5
02750 Esbo

PERSONAL:

Åk 1 Anna Hartwall
Åk 2 Carola Faver-Forstén, vice rektor
Åk 3 Maria Gyllenbögel
Åk 4 Maria Munck-Pihlgren
Åk 5 Betina Tötterman
Åk 6 Tomas Ehrnrooth

Johanna Hasselblatt, timlärare och resurslärare
Tomas Höglund, timlärare i musik
Conny Hallerskog, skolgångsbiträde och timlärare i gymnastik
Mia Jokinen, skolgångsbiträde

Övrig personal:

Maria Työlahti, skolkurator
Maria Forsman, skolhälsovårdare
skolpsykolog: Psykologen rekryteras. Vid behov kontakta skolans kurator.
Sarah Lundén, speciallärare


Yvonne Palin-Vuori, skolsekreterare

Patrick Kivelä, rektor
fr.o.m. 1.8.2020 Tony Björk, rektor