Kontaktuppgifter

Postadress:
PB 75302
02070 Esbo stad

Besöksadress:
Gammelstens 5
02750 Esbo

PERSONAL:

Åk 1 Carola Faver-Forstén, vice rektor
Åk 2 Maria Gyllenbögel
Åk 3 Maria Munck-Pihlgren
Åk 4 Anna Hartwall
Åk 5 Tomas Ehrnrooth
Åk 6 Sture Forstén

Johanna Hasselblatt, timlärare och resurslärare
Tomas Höglund, timlärare i musik
Conny Hallerskog, skolgångsbiträde och timlärare i gymnastik
Zacharias Edström, skolgångsbiträde och resurslärare
Mia Jokinen, skolgångsbiträde

Övrig personal:

Maria Työlahti, skolkurator
Sari Björkroth, skolhälsovårdare
skolpsykolog: Psykologen rekryteras. Vid behov kontakta skolans kurator.
Sarah Lundén, speciallärare


Yvonne Palin-Vuori, skolsekreterare

Patrick Kivelä, rektor