Stöd för eleven

I vår skola arbetar alla vuxna för elevernas bästa varje dag. Vi vill betona vikten av tolerans, hänsynstagande, ansvar och artighet. Vi strävar efter att stärka elevernas självkänsla. Vi arbetar för att skapa en trygg och positiv skolmiljö.
Allmänna elevvårdsärenden behandlas med hela elevvårdsgruppen. I enskilda elevfrågor samlas en expertgrupp bestående av olika personer från fall till fall, t.ex. speciallärare-klasslärare-föräldrar.