Elevvården

Till skolans elevvårdsgrupp hör:
Speciallärare Sarah Lundén, skolpsykologen, skolhälsovårdare Sari Björkroth, skolkurator Maria Työlahti och rektor Patrick Kivelä.
Tidpunkten för elevvårdsgruppens möten är: torsdagar
Stöd för elevens lärande och skolgång anordnas inom ramen för allmänt, intensifierat eller särskilt stöd. Elevens stödbehov uppföljs regelbundet och stödnivån anpassas då behovet av stöd antingen minskar eller ökar.