Elevvården

Till skolans elevvårdsgrupp hör:
Speciallärare Carola Faver-Forstén, skolpsykologen, skolhälsovårdare Sari Björkroth, skolkurator Sonja Widenius och rektor Tero Turunen.
Tidpunkten för elevvårdsgruppens möten är: torsdagar
Stöd för elevens lärande och skolgång anordnas inom ramen för allmänt, intensifierat eller särskilt stöd. Elevens stödbehov uppföljs regelbundet och stödnivån anpassas då behovet av stöd antingen minskar eller ökar.