Elevvården

Till skolans elevvårdsgrupp hör:
Speciallärare Sarah Lundén, skolpsykolog Heidi Storgårds, skolhälsovårdare Lotta Sundqvist, skolkurator Sonja Widenius och rektor Tony Björk.


Stöd för elevens lärande och skolgång anordnas inom ramen för allmänt, intensifierat eller särskilt stöd. Elevens stödbehov uppföljs regelbundet och stödnivån anpassas då behovet av stöd antingen minskar eller ökar.