Elevvården

Till skolans elevvårdsgrupp hör:
Speciallärare Sarah Lundén, skolpsykologen, skolhälsovårdare Maria Forsman, skolkurator Maria Työlahti och rektor Patrick Kivelä, fr.o.m. 1.8.2020 rektor Tony Björk.
 

Tidpunkten för elevvårdsgruppens möten är: torsdagar
Stöd för elevens lärande och skolgång anordnas inom ramen för allmänt, intensifierat eller särskilt stöd. Elevens stödbehov uppföljs regelbundet och stödnivån anpassas då behovet av stöd antingen minskar eller ökar.