Stöd för lärande och skolgång

Varje elev har rätt att alla skoldagar få kvalitativ undervisning och handledning samt stöd för sitt lärande och sin skolgång. En elev inom den grundläggande utbildningen har enligt lag rätt till avgiftsfria elevvårdstjänster. Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och psykiska hälsa och sociala välbefinnande samt verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa.

Stöd för elevens lärande och skolgång anordnas inom ramen för allmänt stöd, intensifierat stöd eller särskilt stöd.
 

Stöd för lärande och skolgång

Allmänt stöd, intensifierat stöd, särskilt stöd