Elevhandledning

Elevhandledningen är indelad i två huvuddelar: handledning som alla i skolan ansvarar för, samt elevhandledning i klass på åk 3 och 7-9, skött av elevernas klasslärare respektive elevhandledare.

Till elevhandledarens uppgifter hör bl.a. att handleda och vägleda elever i olika ämnesval i skolan, i studie-/yrkesval och i praktisk arbetsorientering (PRAO). Därtill undervisar elevhandledaren i bl.a. studieteknik.

PRAO åk 9 pågår den 23.11-4.12.2020. Nedan på denna sida länkar till info och blanketter. Deadline för dessa ges av elevhandledaren på hösten.

Elevhandledare Maj-Len Heikel är anträffbar alla skoldagar på tfn 046 877 2863.