Kurator

Till skolkuratorns uppgifter hör både arbete med grupper och individuellt elevarbete. Målet med skolkuratorns arbete är att stöda elevernas skolgång med hjälp av socialt arbete samt samarbete mellan skolan, hemmet och andra samarbetsparter. Skolkuratorn hjälper elever och deras familjer, då någon form av svårigheter uppstår. Kuratorn ansvarar även för vänelevsverksamheten, deltar i skolans antimobbningsarbete och i annan verksamhet som främjar trivseln i skolan. Förebyggande arbete är således en viktig del av kuratorns arbetsuppgifter.

Skolkurator åk 1-9 är Elin Liukkunen.

Tfn 050 527 5289, elin.liukkunen@espoo.fi