Skolgångsbiträden

Skolgångsbiträdet finns för att stöda elevens förutsättningar att studera och gå i skola. Skolgångsbiträdet stöder så, att eleven så småningom kan ta allt mer ansvar för sitt lärande och sin skolgång. Eleven behöver få erfarenhet av att tillhöra gruppen på samma sätt som de andra eleverna.

Stödet som skolgångsbiträdet ger riktar sig till en enskild elev, till flera elever samtidigt eller till hela undervisningsgruppen. Stödet för en enskild elev kan ges på deltid eller heltid. Skolgångsbiträdet hjälper och stöder eleven att klara av de dagliga rutinerna i skolan, i olika skeden av läroprocessen men också att utföra enskilda uppgifter i anslutning till undervisningen eller habiliteringen enligt lärarens eller terapeuternas anvisningar.