Skolgångsbiträden

Skolgångsbiträdet finns för att stöda elever med större utmaningar att studera och gå i skola. Skolgångsbiträdet stöder så, att eleven så småningom ska kunna ta allt mer ansvar för sitt lärande och sin skolgång.

Stödet som skolgångsbiträdet ger riktar sig till en enskild elev, till flera elever samtidigt eller till hela undervisningsgruppen. Stödet för en enskild elev kan ges på deltid eller heltid. Skolgångsbiträdet hjälper och stöder eleven att klara av de dagliga rutinerna i skolan och i olika skeden av läroprocessen, men också att utföra enskilda uppgifter i anslutning till undervisningen eller habiliteringen enligt lärarens eller terapeuternas anvisningar.