Hälsovården

Skolhälsovårdens syfte är att upprätthålla ett gott hälsotillstånd hos eleverna. Hälsovården är till sin karaktär förebyggande och omfattar individuell hälsovård, hälsofostran samt första hjälp. Till skolhälsovårdarens uppgifter hör att ge regelbundet återkommande vacciner, att dirigera vårdbehövande elev till vederbörlig vård och att samarbeta med elevvården.

Hälsovårdaren träffar eleverna varje läsår. Skolläkaren undersöker eleverna i åk 1,  5 och 8. Övrig tidsbeställning till skolläkaren görs via hälsovården.

Ett sjukt barn ska vårdas hemma och vid elevens tillfrisknande rekommenderas en helt feberfri dag innan skolgången inleds på nytt. Ifall barnet insjuknar under skoldagen kontaktar skolan hemmet som ansvarar för att en förälder eller annan nära anhörig hämtar barnet.

Skolhälsovårdare åk 1-9 Tanja Pastewka/Teresia Nordell (tjänstledig), anträffbar alla vardagar.

Tfn 046 877 1164, tanja.pastewka@espoo.fi eller teresia.nordell@espoo.fi

Måndagar Rektorsgränden eller Esboviksvägen.

Tisdagar och fredagar Rektorsgränden.

Onsdagar och torsdagar Esboviksvägen.