Skolpsykolog

Skolpsykologen medverkar i skolans elevvårdsgrupp och arbetar med frågor kring barnets utveckling, lärande, behov och mående i skolan och förskolan. Till psykologens uppgifter i grundskolan hör att ge stöd, råd och vägledning till elever och föräldrar. Skolans och förskolans personal får handledning och konsultation.

Skolpsykologen arbetar också med att utreda enskilda elevers svårigheter i skolan för att få bättre kunskap om hur barnet kan få stöd i sitt lärande och i sin utveckling. Psykologen hjälper familjen att, vid behov, ta kontakt med barn- och ungdomspsykiatri, hälsovård eller andra myndigheter. Skolpsykologen har tystnadsplikt.

Skolpsykolog för åk 1-9 är Noora Julin.

Tfn 040 639 4099, noora.julin@espoo.fi