För hemmet

Läsåret 2021-22

(Version 23.6.2021/EH)

Vi är tvungna att inhibera möten på plats i skolan, men informerar i Wilma om alternativt genomförande.

10.8               Info om Eftis

8.9                 Föräldramöte åk 7-9

15.9               Föräldramöte åk 1-6

16.2               Föräldramöte åk 7-9

9.3                 Föräldramöte åk 1-6

27.4               Infomöte för vårdnadshavarna inför åk 7

11.5               Infomöte för vårdnadshavarna inför åk 1

Obs! Mera detaljerad info för vårdnadshavare och elever finns alltid i Wilma. Flera datum under Aktuellt under läsåret, se Läsårskalender

URHEA-info inför åk 7 tillkommer, samt annat program i t.ex. föräldraföreningens regi .