För hemmet

Föräldramöten läsåret 2019-20

(Version 18.6.2019/EH)

12.8               Infomöte om Eftis kl. 17 (Rektorsgränden 4)

22.8               Grillkväll för åk 7 med föräldrar (Esboviksvägen 18)

11.9               Föräldramöte åk 7-9 kl. 18 (Esboviksvägen 10)

17.9               Föräldramöte åk 1-6 kl. 18 (Rektorsgränden 4). Tidpunkter för klassvisa träffar: info via Wilma.

12.2               Föräldramöte åk 7-9 kl. 18 (Esboviksvägen 10)

4.3                 Föräldramöte åk 1-6 kl. 18 (Rektorsgränden 4)

22.4               Infomöte för vårdnadshavarna inför åk 7 kl. 18 (Esboviksvägen 10)

5.5                 Infomöte för vårdnadshavarna inför åk 1 kl. 18 (Rektorsgränden 4)

Dessutom tillkommer URHEA-infomöte inför åk 7, samt annat program i t.ex. föräldraföreningens regi .