För hemmet

Läsåret 2020-21

(Version 26.4.2020/EH)

Vi är tvungna att inhibera möten på plats i skolan, men informerar i Wilma om alternativt genomförande.

17.8               Infomöte om Eftis kl. 17

16.9               Föräldramöte åk 7-9 kl. 18

23.9               Föräldramöte åk 1-6 kl. 18

17.2               Föräldramöte åk 7-9 kl. 18

17.3               Föräldramöte åk 1-6

28.4               Infomöte för vårdnadshavarna inför åk 7 kl. 18

11.5               Infomöte för vårdnadshavarna inför åk 1 kl. 18

Obs! Mera detaljerad info för vårdnadshavare och elever finns alltid i Wilma. Flera datum under Aktuellt under läsåret, se Läsårskalender

URHEA-info inför åk 7 tillkommer, samt annat program i t.ex. föräldraföreningens regi .