Direktionen för Storängens skola

Varje skola i Esbo har en direktion. I direktionens uppgifter betonas att stöda skolan, att upprätthålla ett gott samarbete och att befrämja en trygg inlärningsmiljö.  Direktionen godkänner bl.a. skolans läroplan och läsårsplanen. I direktionen medverkar elevernas föräldrar, representanter för skolans personal och i skolor med årskurs 7-9 också elever. Direktionen väljs för fyra år åt gången. Direktionens uppgifter och beslutanderätt beskrivs närmare i Esbo stads förvaltningsstadga.

Ledamöter i direktionen 2017-2021

Ledamot Personlig ersättare

Petri Ånäs, ordförande

Maria Sandström, viceordförande

Kim Lindberg

Karin von Smitten-Stubb

Teija Vesterbacka

Markus Stenholm

Marlene Günsberg

Ronny Viljanen

Anne Ahlefelt

Ann-Charlotte Ruisma

Representanter för personalen

Markus Malmén

Carina Söderholm

Andreas Kinnila

Jenni Hanhinen-Skog