Mål

Fokusområden i läsårsplanen läsåret 2019-20:

  • Hållbar utveckling (enheternas egna mål)
  • En känsla av sammanhang
  • Att ge alla barn och elever bästa möjliga förutsättningar att växa, utvecklas och lära sig

  • Tema som fortsätter: läsning och lässtrategier