Mål

Fokusområden i läsårsplanen läsåret 2020-21:

  • En känsla av sammanhang med fokus på systematisk gruppbildning

  • Att ta tillvara goda erfarenheter från våren 2020 (distansundervisningen)