Mål

Fokusområden i läsårsplanen läsåret 2021-22:

  • "Exit Corona" med fokus på en känsla av sammanhang (KASAM)

  • Handledningsplan (uppdaterad) och handledningstrappatrappa: färdigställa och ta dem i bruk

  • Arbete för en ökad trivseln i skolhusen, den fysiska miljön